Bordeaux 2018 per David Pernet

L’anyada 2018 a Bordeaux
Infern i paradís!

Els anys que acaben en 8 generalment acaben bé, i el 2018 no ha estat una excepció. Després d’haver esgotat els podadors a l’hivern, d’esgotar la paciència dels viticultors a la primavera i de lluitar cos i ànima contra el míldiu, l’any va fer un gir de 180º a principis de juliol i el miracle bordelès es va produir una vegada més gràcies a un estiu i inicis de tardor fantàstics. L’estiu del 2018 va ser dels més calorosos després del 2003, però sense els excessos i bloquejos tèrmics d’aquest. Les reserves hídriques emmagatzemades en el subsòl, replet gràcies a les pluges hivernals, i una primavera plujosa van permetre als ceps suportar la sequera d’estiu. Les altes temperatures van degradar les aromes vegetals i van estimular la producció de tanins, i les grans amplituds tèrmiques –durant l’època de maduració– van omplir d’aromes les baies. La collita 2018 va ser una de les més estructurades de Bordeaux, però el seu caràcter meridional no hauria de subestimar-se. Després d’un començament tardà de la brostada, la collita va anar guanyant precocitat fins a finalitzar amb una de les veremes més primerenques. Continuava fent calor al principi de la verema i és probable que algunes parcel·les de merlot es veremessin força tard. Els merlot que creixen sobre sòls calcaris i els cabernet van aprofitar al màxim aquestes condicions càlides. El granit i el míldiu van reduir dràsticament els rendiments d’algunes vinyes, especialment aquelles conduïdes amb una viticultura ecològica, doncs, pel que fa al míldiu, va incrementar la concentració dels raïms i vins, així com el risc d’obtenir unes elevades graduacions alcohòliques. Els blancs del 2018 seran expressius, però també podran mancar de tensió si provenen dels sòls més precoços. Pels VINS negres, 2018 serà una anyada recordada tant per la seva primavera infernal com per la seva riquesa. Si l’anyada 2018 va estar marcada per l’escalfament climàtic, els vins de Bordeaux s’han vist influenciats positivament.

Una brostada tardana, però generosa, després d’un hivern particularment plujós

Taula 1: Mitjana de les temperatures mitjanes per quinzenes

La vinya va brostar després d’un hivern bastant fred, a excepció d’un mes de gener particularment suau (2,5ºC per sobre de la mitjana). El mes de febrer va ser fred (2,5ºC per sota de la mitjana), fet pel qual durant la segona quinzena de març es va produir una brostada tardana. Les gemmes de merlot dels sectors més precoços van brostar el 5 d’abril, entre 5 i 6 dies més tard que la mitjana interanual del 2000 al 2018.

Taula 2: Comptabilització del nombre de dies amb gelades (diürnes i nocturnes) de l’1 de novembre al 31 de març

Des del novembre del 2017 al març del 2018, l’estació de Pessac va registrar 19 nits amb una temperatura mínima negativa i només 2 dies amb una temperatura mitjana diürna inferior a 0ºC en comparació amb els 5ºC de mitjana. Les condicions tèrmiques suficientment fredes de l’hivern van afavorir una correcta hidròlisi del midó de la fusta després que l’anyada 2017 afavorís el seu emmagatzematge.

Aquestes condicions tèrmiques hivernals, sense excessos, van estar acompanyades de precipitacions regulars des de principis de desembre fins a finals de març i associada a una acumulació important (515 mm d’aquest any 2018 contra els 313 mm de mitjana d’aquest mateix període).

Gràfic 1: Acumulació de les precipitacions entre l’1 de novembre i el 31 març

L’acumulació de precipitacions hivernals va ser de les més elevades des de l’any 2000, molt pròxima a les del 2014 i 2016 i superior a la mitjana.

Aquestes condicions hivernals tan humides van permetre una recàrrega completa i generalitzada de la reserva hídrica del subsòl, retardant també el seu escalfament i, per tant, la brostada.  

Les condicions tèrmiques més suaus de l’abril, gairebé estiuenques entre el 17 i el 24 d’abril, i en un context de sòl humit i amb bones reserves de carboni als troncs, van permetre una brostada homogènia i generosa sense finestres als guyots. Aquest fet es va conjugar amb una bona fertilitat de les gemmes, gràcies a les excepcionals condicions de floració la primavera del 2017, aquestes bones condicions de brostada van induir un bon potencial quantitatiu fins i tot en aquest estadi precoç.

Una primavera sota la pluja… i càlida

Les condicions tan suaus d’abril van permetre a les plantes posar-se al dia amb el seu retard amb la brostada abans d’experimentar una forta desacceleració durant la primera quinzena de maig.

Taula 3: Mitjana de temperatures mitjanes per quinzenes entre l’1 d’abril i el 30 juny

Les condicions hivernals tan humides, favorables per la maduració precoç de les oòspores del míldiu es van prolongar fins a la primavera, però en un context tèrmic que va ser globalment superior a la mitjana.

Gràfic 2: Acumulació de les precipitacions entre l’1 de març i el 30 juny

L’acumulació de precipitacions entre l’1 de març i el 30 de juny va assolir nivells comparables als de les primaveres de 2012, 2013, i 2016, però a diferència del succeït en aquestes tres collites, les temperatures primaverals van ser superiors a la mitjana. La conjunció de precipitacions freqüents i importants amb temperatures suaus, va conduir a una pressió excepcional d’atacs de míldiu fins a mitjans de juliol que van ser els responsables de pèrdues locals molt importants, especialment a les vinyes treballades seguint la viticultura ecològica o en biodinàmica.

Les temperatures suaus van afavorir la violència del míldiu, però també van permetre un satisfactori equilibri energètic de la planta durant la floració i la seva fase de preparació malgrat la important humitat ambiental en aquest període. Les primeres flors es van observar el 25 de maig amb una precocitat pròxima a la mitjana interanual i la floració va succeir de manera homogènia i força ràpida. Es va observar un corriment regular, però no excessiu, si observem la taxa de brostada i l’elevada fertilitat de les gemmes, encara que va ser un factor qualitatiu, ja que va permetre l’aeració a l’interior dels gotims. El número de llavors va ser l’habitual, que és lleugerament superior a 1,5 llavors per baia a les parcel·les més velles i capritxoses, i d’unes 3 llavors als ceps més joves.

El corriment no fou un problema aquest any, observant-se un potencial quantitatiu en el quallat, fins i tot en les parcel·les amb els ceps de merlot més vells i sensibles.

L’ambient tempestuós de primavera va portar calamarsa. L’episodi més violent va tenir lloc el 25 de maig, destruint la collita d’algunes vinyes pròximes al centre de Bordeaux, des del sud del Medoc i al nord de la Rive Droite. Les tempestes que van descarregar entre el 30 de juny i el 4 de juliol en mig d’un clima tan càlid van ser la causa d’uns atacs de podridura marró d’una virulència excepcional que van causar pèrdues importants en l’àmbit local, incloent-hi diverses parcel·les que no havien sofert cap dany fins aleshores. Aquest episodi va posar fi a una primavera molt difícil que justificava la necessitat de realitzar una protecció sanitària precisa fins a finals de juliol.

Un dels estius més secs i càlids

El perfil hídric de l’anyada va canviar radicalment des de principis de juliol.

Gràfic 3: Balanç hídric climàtic interanual en funció de la fenologia fins al verol

L’últim episodi tempestuós important i generalitzat va succeir el 4 de juliol (amb un índex heliotèrmic de 1024ºC/dia). A partir d’aquesta data l’equilibri hídric climàtic va començar una fase deficitària que va continuar augmentant fins que van començar les veremes. Segons les dates de l’estació de Pessac, la tempesta del 15 de juliol va ser significativa, però no a Bordeaux. En aquesta etapa es podia observar que l’any 2018 ja formava part de les anyades en les quals el balanç hídric s’havia anul·lat molt tardanament, evitant així un dèficit hídric precoç abans del tancament dels gotims, i afavorint la primera fase de multiplicació i engreixament cel·lular de les baies.

L’augment del dèficit hídric estival es va produir en un context tèrmic significativament més càlid que l’habitual.

Taula 4: Mitjana de les temperatures mitjanes per quinzenes des de l’1 de juliol fins al 15 d’agost

Taula 5: Mitjana de les temperatures màximes per quinzenes des de l’1 de juliol fins al 15 d’agost

Les temperatures mitjanes i màximes tan altes entre el tancament dels gotims i la fi del verol van permetre la degradació precoç de les aromes vegetals del tipus metoxipirazines i van estimular la síntesi precoç de polifenols.

Aquestes temperatures càlides no arriben a ser les del 2003, però van superar lleugerament les del 2005. El verol va començar a les zones més precoces el 24 de juliol i el punt mitjà del verol va succeir sobre l’1 d’agost i va progressar amb rapidesa gràcies a aquestes temperatures altes, conservant així l’homogeneïtat fenològica dins de cada planta tal i com ja s’observava des de la brostada. Pel que fa al verol, el retard observat en el moment de la brostada en comparació a la mitjana es va recuperar. 

L’augment del dèficit hídric al juliol va venir acompanyat d’episodis de restricció hídrica, encara que moderats durant el verol als sòls de secà, i favorables des del punt de vista qualitatiu. En aquest punt, el curs hídric del 2018 es va aproximar als del 2000, 2012 i 2016.

Unes condicions de maduració particularment solars

Taula 6: Mitjana de les temperatures mínimes per quinzenes des de l’1 d’agost al 13 de setembre

Taula 7: Mitjana de les temperatures mitjanes per quinzenes des de l’1 d’agost al 13 de setembre

Taula 8: Mitjana de les temperatures màximes per quinzenes des de l’1 d’agost al 13 de setembre

Taula 9: Mitjana de les amplituds tèrmiques diàries per quinzenes entre l’1 d’agost i el 13 de setembre

Les mitjanes tèrmiques quinzenals mostraven molt bones condicions per a la maduració a l’anyada 2018. Les temperatures mitjanes i màximes van ser altes durant tot el mes i mig que va seguir al verol (+1,2ºC de temperatura mitjana i +1,7ºC de temperatura màxima des de l’1 d’octubre al 31 de setembre) i van estar associades a grans amplituds tèrmiques, properes a les dels anys 2006 i 2010, que resultaren particularment interessants pel potencial cromàtic i aromàtic de les baies. Les temperatures nocturnes entre meitat d’agost i meitat de setembre van ser properes a la mitjana interanual del conjunt d’anyades, i van permetre una correcta recuperació dels nivells d’aigua de les plantes, exacerbant la riquesa aromàtica dels raïms.

Gràfic 4: Balanç hídric climàtic interanual en funció de la fenologia fins al final de la maduració

Aquestes condicions tèrmiques es van inscriure en el curs d’una tendència de condicions hídriques restrictives fins al començament de les veremes que van resultar particularment favorables per a la qualitat. Depenent de la situació geogràfica, els nivells hídrics del 2018 van ser similars als del 2000, 2012 i 2016, essent localment massa estressants per a les vinyes joves, carregades o implantades als sòls més secs, però ideals per a la maduresa de les llavors i la trama tànnica en la gran majoria de les situacions.

Gràfic 5: Comparació del balanç hídric climàtic entre estacions

Les poques tempestes de finals de juny, de mitjans de juliol i principis de setembre van ser dispars, el que va provocar algunes diferències significatives entre les diverses denominacions, però també dins d’elles. El centre i el sud del Medoc van ser les àrees amb major dèficit a l’inici de la verema, després van venir algunes zones del Libournais. A Pessac i Saint-Estèphe la situació va ser una mica menys deficitària. S’ha de destacar que tots aquests exemples són molt qualitatius. Les situacions més deficitàries semblaven mostrar les concentracions tànniques més importants.

Gràfic 6: Índex heliotèrmic interanual fins al 13 de setembre

L’índex heliotèrmic, particularment robust per apreciar la precocitat de les diferents anyades, va confirmar la precocitat del 2018 encara que malgrat el seu retard a la brostada de les gemmes (indicador que no es té en compte a partir de l’1 d’abril, indiferentment de la collita). Tenint en compte aquest retard en la brostada, 2018 es posiciona a prop del 2005 i més precoç que el 2015. Aquesta tendència precoç i el caràcter solar de la collita es van reforçar durant la verema amb pronòstics de temperatures càlides i dins d’un context que va perdurar sec fins al final del mes.

Uns raïms molt saborosos i tànnics, graduacions elevades i acideses baixes

Igual que el 2016, les condicions d’humitat primaveral van beneficiar més la mida de les baies del merlot que les del cabernet. La mida de les baies del merlot eren properes a la mitjana interanual, mentre que les del cabernet eren molt més petites.

Les altes temperatures i les restriccions hídriques del verol, i fins i tot després, van ser molt favorables pel metabolisme secundari que va comportar una riquesa fenòlica de les més altes, particularment al Medoc. Les amplituds tèrmiques altes associades amb temperatures màximes altes, van ser favorables a la ràpida progressió de l’expressió aromàtica dels raïms. El risc que es va córrer a mitjans de setembre va ser que aquesta riquesa aromàtica en els vins de merlot es convertís ràpidament en notes més evolucionades, fins i tot confitades, si les altes temperatures persistien.

Les nits fresques des de mitjans d’agost van ser favorables per l’acumulació dels antocians a les pells, i les restriccions hídriques –de moderades a fortes– que es van donar al mateix temps van ser favorables per la maduresa primerenca dels tanins, ja fos de les llavors o de les pells.

Els fenòmens de bloqueig es van limitar a pocs ceps joves en terrenys de secà o en parcel·les amb rendiments excessius. El perfil hídric de 2018 es va donar en un escenari ideal que es va veure reflectit en el perfil fenòlic dels raïms. 

La conseqüència d’aquestes altes temperatures en un context de dèficit hídric va ser una ràpida progressió de les graduacions, que es van apropar a les del 2009 i van ser potencialment més altes que les del 2015 en el cas de les veremes massa tardanes. Aquest fet podia accentuar-se en els sòls secs a causa de fenòmens de pansiment que podien ocórrer ràpidament. L’acidesa total i el contingut d’àcid màlic van ser gairebé tan baixos com el 2016 i els pH estaven entre els més alts en consonància amb les altes temperatures succeïdes durant la maduració.

En aquest context hídric de sequera, la fruita va arribar al punt de sobremaduració abans que es completés la maduresa mecànica de les pells, especialment en varietats de raïm primerenques (merlot), pel fet que els sòls estaven calents i eren sensibles a la restricció hídrica. 

Aquest any la càrrega tànnica va ser tan important als sòls de grava com als argilosos o argil·localcaris. Les condicions meteorològiques anunciades fins a finals de setembre van ser particularment favorables al final de la maduració tardana del cabernet sauvignon i del merlot plantat en sòls argil·localcaris.

En sòls argilosos o calcaris, els blancs són equilibrats i molt aromàtics malgrat les altes temperatures d’agost i principis de setembre. Als sòls secs i càlids es van patir condicions massa meridionals, el que va comportar, depenent el cas, uns equilibris pesats o, al contrari, un perfil mordent i lleuger.

El que marcaria la diferència el 2018

La gestió del míldiu

Des d’un punt de vista sanitari, les dificultats de l’anyada es resumeixen, essencialment, en l’excepcional pressió del míldiu. Les pèrdues derivades de la podridura marró, particularment les de juliol, van reduir dràsticament els rendiments. Les vinyes més afectades van ser les plantades majoritàriament amb merlot i cultivades en ecològic o en biodinàmica. S’ha de puntualitzar que aquest impacte ha estat en termes quantitatius i no qualitatius, gràcies a les bones condicions meteorològiques durant la maduració que van contribuir a preservar les fulles en bon estat fins a la verema. Es va observar tanmateix una tendència a la concentració fenòlica lleugerament superior a aquelles parcel·les afectades pel míldiu associat a un lleuger retard fenològic.

Una gestió dels sòls adaptada a les condicions derivades d’una primavera humida i un estiu sec

Les condicions tan humides de la primavera juntament amb unes temperatures suaus van afavorir una mineralització important i tardana a la majoria de sòls que va donar origen a un vigor potser excessiu. Va ser important mantenir cobertures vegetals riques en nitrogen als sòls de secà i, al contrari, eliminar-los per afavorir l’escalfament i la mineralització en aquells sòls més argilosos i freds. Aquesta gestió diferencial del sòl durant la primavera va ser complicada degut al poc drenatge, particularment als sòls més freds.

En sòls sensibles a l’estrès hídric va ser necessari ser reactiu durant l’estiu i destruir la cobertura vegetal a mesura que apareixien signes de dèficit hídric.

La gestió de la càrrega

L’excel·lent iniciació de les inflorescències el 2017 i la molt bona brostada de les gemmes van produir càrregues potencialment elevades a moltes parcel·les. Les parcel·les d’argila van poder suportar aquesta generosa collita, però aquest no va ser el cas als sòls secs on els alts rendiments van augmentar el risc de bloquejos. On el míldiu no va produir danys, va ser important assegurar-se que la càrrega de fruita s’adaptés al context hídric de cada parcel·la.

Veremes poc tardanes

El 2018 ha estat un any solar. Les condicions càlides, que van durar fins al final de la maduració, després d’un estiu particularment sec, van accelerar la progressió de la graduació alcohòlica i l’augment del pH; mentre que els tanins maduraven precoçment, així com el gust dels raïms. El punt d’equilibri entre maduresa aromàtica i maduresa fenòlica va ser de curta duració i les parcel·les més precoces es van veremar a mitjans de setembre en alguns casos amb raïms desequilibrats que van donar vins amb notes de sobremaduració.

En fi…

2018 és una anyada solar i precoç que serà recordada per la virulència del míldiu així com per l’opulència dels seus vins. Serà una collita de clima més que de terroir, com la majoria de les grans collites (2005, 2010, 2016).

David PERNET i la resta l’equip de SOVIVINS

 

DESCOBREIX TOTS ELS VINS DE VENTA A L’AVANÇADA DE BORDEAUX AQUÍ

Hits: 137

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *