Contador 2016, Rioja per Benjamín Romeo

Contador 2016

Contador 2016 ha estat elaborat amb l’assemblatge de raïms procedents d’un total de 25 parcel·les, enclavades a 19 paratges diferenciats que conformen el terrer Sonserrano.

Aquests paratges estan situats en un radi de 3 km des del celler, fet que permet una recepció i processament del raïm extremadament ràpid.

Cadascun d’aquests paratges aporta la seva peculiaritat i complexitat al cupatge i es poden agrupar en tres zones:

Zona Alta: Al peu de la Sierra Toloño

Les vuit parcel·les que engloba aquesta zona aporten al voltant del 40% dels raïms de Contador 2016. Estan situades a una altitud d’entre 550 i 650 metres, és la zona més fresca, influenciada per les corrents descendents de la Sierra de Toloño.

Ens trobem amb tres tipus d’orientació i pendent. Revilla i La Tejera són dues petites parcel·les amb una pendent d’entre el 20 i el 30% i orientació sud-oest. Al contrari, les vessants de La Canoca i La Rad de Garay igualment pronunciades, estan orientades al sud-est. Per últim, les parcel·les del Bardallo, La Rad de Luis i La Nava tenen un lleuger pendent amb orientació sud.

Pel que fa a l’edat de les vinyes, totes van plantar-se entre els anys 40 i 60 del segle passat, destacant Las Sepulturas del Bardallo, els ceps de la qual tenen 69 anys.

Per últim, els sòls arenosos, poc profunds sobre roca mare calcària es troben a Revilla, los Bardallos i la Tejera. A la Rad els ceps se sostenen sobre terres calcàries amb una gran presència de pedres i, finalment a la Nava i la Canoca el sòl és argilo calcari.

Zona Mitjana: Entre carreteres

En aquesta zona, a una altitud entre 450-550 m, tot i que abunden els sòls profunds i fèrtils, les cinc parcel·les seleccionades per a Contador 2016 se situen sobre els turons dels valls ondulats de la zona, sobre sòls calcaris poc profunds i pedregosos. Aquesta zona aporta el 30% de l’assemblatge de Contador 2016.

Sisabal, plantada el 1930, és la vinya més vella d’aquesta zona, mentre que Valseca i San Pelayo es van plantar als anys 40 i, finalment, les vinyes del Bombón i El Cerezo daten dels anys 50. Per últim, a excepció d’El Cerezo, amb un pendent del 12% i orientació sud-est, la resta de parcel·les estan en pla amb lleugers pendents d’orientació sud.

Zona Baixa: L’Ebre

La zona de l’Ebre aporta a l’assemblatge total de Contador 2016 al voltant del 30% de la producció. Aquestes parcel·les, situades a una altitud d’entre 400 m i 450 m, aporten els raïms més golosos.

Les parcel·les del Sauco i la del Vizcarral tenen un lleuger pendent del 3% amb orientació sud i presenten uns sòls al·luvials amb gran presència de còdols.

El Bosque i San Juan, tocant l’Ebre, tenen un pendent d’un 30%, la primera amb orientació est i la segona oest. Ambdues estan assentades sobre la roca mare calcaria en sòls de pedres i es van plantar el 1910. Per últim, a la Isla, Paulejas, Quintanilla i los Corrales, els sòls poc profunds són argil·lo-calcaris amb pendents compresos entre el 15 i el 30%.

Informe climàtic de l’anyada 2016

L’any 2016 fou càlid, les temperatures es van situar entre 0,5ºC y 1ºC més elevades que les mitjanes de la zona.

L’any es va iniciar amb un mes de gener molt càlid, que va resultar ser el mes de gener més càlid dels últims 50 anys. Les temperatures mitjanes mensuals van superar en més de 2ºC els valors mitjans normals. El mes de febrer va tenir un caràcter càlid, amb una temperatura mitjana que es va situar 0,8ºC per sobre de la mitjana del mes.

La primavera, en canvi, va tenir un caràcter fred, amb una temperatura mitjana 0,5ºC inferior a la mitjana de l’estació. El mes de març va resultar molt fred, el segon més fred del que portem de segle XXI, amb una temperatura mitjana que va quedar 1,3ºC per sopa de les habituals del mes. A l’abril, la temperatura mitjana va coincidir amb el valor normal, mentre que al maig va ser 0,2ºC inferior a aquest valor.

Pel contrari, el període d’estiu va resultar molt càlid, amb una temperatura mitjana que va quedar 1,2ºC per sobre de la mitjana d’aquesta estació. El mes de juny va tenir un caràcter càlid, amb una anòmala mitjana de temperatura de 0,7ºC, mentre que juliol i agost van tenir ambdós un caràcter molt càlid, amb temperatures mitjanes que van superar en 1,5ºC i 1,3ºC els valors normals, respectivament.

La tardor també va tenir un caràcter molt càlid, amb una temperatura mitjana 0,9ºC per sobre de la mitjana de l’estació. Els dos primers mesos de la tardor van resultar molt càlids, amb temperatures mitjanes que es van situar 1,4ºC per sobre de la normal al setembre, i 1,5ºC a l’octubre. El novembre, en canvi, va tenir un caràcter normal o lleugerament fred, amb una temperatura mitjana 0,1ºC per sota de la normal.

Les precipitacions

Pel que fa a les precipitacions, l’any 2016 ha estat humit en general. La precipitació mitjana es va situar a l’estació meteorològica de Bodega Contador en 652 mm, lleugerament per sobre de la mitjana de 627 mm. Aquesta petita anomalia positiva és deguda, principalment, a què els primers cinc mesos de l’any l’acumulat de precipitació superava al valor normal en més d’un 40%, mentre que en els mesos posteriors a maig tan sols va resultar ser humit el mes de novembre.

Els mesos de gener i febrer van ser molt humits, en canvi a la primavera les precipitacions van ser, en conjunt, inferiors a les normals.

El trimestre d’estiu va resultar en conjunt molt sec, amb una precipitació mitjana propera a la meitat del valor normal i essent el mes d’agost el més sec. Les precipitacions van ser inferiors als valors normals, no obstant l’aigua acumulada al subsòl durant els mesos d’hivern va permetre que la vinya es desenvolupés sense patir estrès hídric.

El trimestre de tardor va començar amb un mes de setembre molt sec, seguit d’un octubre una mica menys sec i finalitzant amb un mes de novembre humit amb una precipitació que es va situar un 33% per sobre de la mitjana.

El vi, Contador 2016

Per a concloure podem afirmar que el 2016 ha estat una gran anyada per a l’elaboració de Contador. Com s’ha esmentat, tot i que el 2016 va ser un any molt càlid, gràcies a les abundants pluges hivernals i a la selecció de parcel·les de la zona alta i mitjana, s’ha obtingut un vi amb un equilibri excepcional i una alta concentració.

Grau: 15,2º

AT: 6,70 gr/L

pH: 3,58

Hits: 57

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *