El Malbec, breu història i el seu cultiu a Argentina

Per Roberto de la Mota

La seva selecció, material disponible, les seleccions massals i els nous clons.
El dilema del productor: quin Malbec plantar?

S’acosta el 17 d’abril i farem aviat una nova commemoració del “Dia del Malbec”. Esdeveniment que farem no només a Argentina, sinó també en els principals mercats on exportem els nostres vins. Es va establir aquest dia com el representatiu d’aquest cep, doncs el seu introductor des de França, el cèlebre Michel Aimé Pouget, va fundar el 17 d’abril del 1853 la Quinta Agronómica de Mendoza, Escola Superior d’Agricultura. Pouget a més de ser el seu fundador va ser-ne designat com director, i aquesta escola es va transformar gairebé un segle més tard en la Facultat d’Agronomia de la Universitat Nacional de Cuyo.

Una mica d’història d’aquest cep

Segons esmenta l’ampelògraf Pierre Galet (1962; 1988) i també Guy Lavignac (2001), aquest cep s’assembla molt al descrit per Columella en el seu tractat d’Agronomia del segle I anomenat Dere rustica com Aminées pel seu atractiu davant les abelles. Guy Lavignac cita també a Brudel (1972) qui afirma aquesta hipòtesi dient a més que seria el famós cep de la campanya romana esmentada per Horaci i Virgili. El Malbec hauria arribat a la Narbonesa romana amb els seus exèrcits i conquerit el sud-oest de França. La producció de vins acolorits i de bon cos ho justificarien, com també la seva difusió a la Gironde.

Certament, aquesta bella història és captivadora i està plena de glamur, però no és certa, ja que és una varietat originària del sud-oest de França, més precisament de la zona de Quercy, prop de Cahors, on és molt important. Jean Michel Boursiquot, ampelògraf, deixeble i successor de Pierre Galet, professor de l’Escola Nacional Superior de Montpeller i autor de diverses obres, ens explica en el seu treball Paternidad del Merlot y la relación entre los cepajes de sudoeste de Francia: El eslabón perdido (2004), el parentiu entre els diferents cultius de la zona i el seu origen. Efectivament, basat en un treball de recerca genètica (Estudio del DNA y SSR o estudio de la repetición de los alelos) sobre més de 2.300 varietats demostra que el merlot és fruit de l’encreuament entre el magdeleine noir de Charantes i el cabernet franc. Aquest mateix estudi ens confirma que el Malbec o cot descendeix de la mateixa mare, és a dir, del magdeleine noir de Charantes que és una varietat molt antiga utilitzada com a raïm de taula durant l’Edat Mitjana i el seu pare seria un vell cep de la zona, el prunelard noir. Aquest últim encara es pot trobar a la seva zona d’origen, especialment a Gaillac.

Com afirma Galet, el cot o Malbec va ser molt difós durant els segles XVII, XVIII i especialment el XIX. Per les seves característiques enològiques va viatjar fins a Libourne. El Dr. Pressac –metge segons alguns, comerciant per altres– el va portar a Saint-Émilion i Malbeck, i el va introduir a Santa Eulàlia d’Anvers. Així va agafar el nom amb el qual el coneixem al nostre país. Fins a la invasió fil·loxèrica, es va expandir per les seves qualitats. P. Galet esmenta a Cavoleau qui afirma que és capaç de donar vins que envelleixen molt bé durant 20 o 30 anys a bótes i 40 o 50 embotellats.

Sensible al corriment, va patir en ser empeltat sobre portaempelts americans. Era usual podar-lo amb generositat, especialment quan era jove, ja que si no podia produir només fusta –nosaltres en diem que “se va en vicio” o “se amachorra”–, i la seva sensibilitat als freds d’hivern el van limitar encara més. Especialment durant el fred d’hivern del 1956.

La zona de Lot on està Cahors tenia gairebé 60.000 ha de vinyes el 1850 i actualment menys de 10.000.

Sent un cep antic de gran extensió i, si es vol, viatger durant el segle XVIII, té una gran quantitat de sinònims, però només esmentarem els més importants. Cot, nom que segons Guy Lavignac prové de l’Occità i que deriva d’una de les seves característiques principals que és la de comptar amb dos tipus ben diferents i coneguts. Els de “queue rouge” o els de “queue verte”, és a dir els de peduncle vermell o aquells de peduncle verd. Els de cua vermella són més interessants i buscats, doncs compten amb més tanins i polifenols en general, donant vins més concentrats i acolorits. Cal destacar que les dues formes es troben a l’Argentina. L’altre sinònim significatiu és el d’Auxerrois i si bé algú va considerar que la varietat podria venir de Borgonya, és a dir d’Auxerre, aquesta versió ha estat descartada.

Com ja hem esmentat al començament, Pouget va introduir el Malbec a Argentina i va ser la varietat europea que més ràpidament es va estendre arribant a les gairebé 50.000 ha només a la regió de Mendoza (cens vitivinícola INV de 1968).

D’aquesta gran extensió, es van originar molts tipus o grups d’individus de característiques singulars i distintives de Malbec que van justificar i encara justifiquen la seva selecció d’acord als seus diferents aptituds de producció i els diferents tipus de vins a què donen origen.

Luján de Cuyo, la primera D.O.C. d’Argentina i Amèrica

Al Departament de Luján de Cuyo hi ha molts dels millors terrers per aquesta varietat i també part de les vinyes més antigues. La majoria al con de dejecció del riu Mendoza. Els sòls al·luvials estan formats per material procedent de la Serralada dels Andes. En general, rics en potassi, molt pobres en nitrogen i matèria orgànica, de profunditat variable que va des dels escassos centímetres fins als 2 a 2,5 metres i recolzats en còdols. La majoria de molt bona permeabilitat o drenatge. Es poden trobar a diferents altituds a mida que s’allunyen de la Serralada dels Andes, els més famosos i tradicionals terrers. Així, al marge esquerre de l’esmentat riu, a la zona més alta i si anem baixant, trobem Las Compuertas, després Vistalba i Chacras de Coria i en el marge dret, Perdriel, Agrelo, Lunlunta, etc. Les zones més altes arriben fins als 1.150 metres sobre el nivell del mar i les zones més baixes, als 700 msnm.

El clima és temperat, àrid amb pluges estivals que arriben als 250 mm per any, així que és obligatori regar. L’altitud és especialment important per a la regulació de la temperatura, situant-se les vinyes que tenen millor microclima per la qualitat i les que s’assoleixen més de 15°C d’amplitud tèrmica diària per les nits fresques, per sobre dels 950 msnm, .

La majoria són vinyes plantades al començament del segle XX, en peu franc, és a dir no empeltats sobre portaempelts americans, amb 5.555 plantes per hectàrea (1,80m entre files i 1 m entre plantes) i podades en Guyot simple o doble segons el vigor de les plantes.

El 1989, el meu pare i jo treballàvem en un celler anomenat Cavas de Weinert, i amb altres onze productors de Luján de Cuyo vam començar a treballar per a la creació de la D.O.C. Jo venia d’estudiar a França, a Montpeller, i m’entusiasmava la idea que, de fet, el meu pare sempre havia tingut. El resultat va ser que el 1991 qui era director de l’O.I.V, el Dr. Robert Tinlot ens va visitar donant-nos no només l’aprovació d’aquesta denominació, sinó que es va transformar en el seu padrí.

Les seleccions massals

A l’actualitat, Argentina compta amb 38.500 hectàrees de Malbec (33.300 a Mendoza), de les quals gran part corresponen a seleccions massals, és a dir, a aquelles que procedeixen de poblacions locals i sense empeltar sobre portaempelts americans. Quan diem seleccions locals, ens referim a individus seleccionats dins de les vinyes plantades a Mendoza amb material que va arribar al nostre país des de França o des de Xile, a mitjans del segle XIX, és a dir, abans de l’arribada de la fil·loxera a França. Aquesta població local és molt heterogènia pel que fa al seu vigor, fertilitat o productivitat i, fins i tot, en alguns aspectes morfològics i el que és més important, en les seves qualitats enològiques. Tal com passa amb el pinot noir, el Malbec està citat com un cep de dimorfisme foliar, és a dir, individus amb fulles senceres i algunes trilobades; brots erectes o decumbentes. Aquestes diferències poden manifestar-se fins i tot dins de la mateixa planta. En general i de la mateixa manera que en altres varietats en les que es produeix aquest fenomen, els individus de fulles més lobadas i més decumbentes són menys productius i de raïms de millor qualitat enològica que aquells de fulles més senceres i brots més erectes.

Fins i tot, podem destacar que dins de les seleccions massals locals existeixen individus on s’observen peduncles vermells a prop de la maduresa. Aquests individus citats a la bibliografia francesa com À queue rouge (o cua vermella), són aquells que tenen baies de pell més gruixuda o el que és el mateix, més tanins i color.

Els objectius de la selecció massal són variats, però a la majoria dels casos, les primeres seleccions es van realitzar amb l’objectiu d’aconseguir individus de major productivitat. És a dir, triant els ceps de major rendiment, més i majors raïms i menor corriment. No obstant això, hi ha altres en els que es va privilegiar la selecció per aquelles plantes de producció més equilibrada, baies més petites, riques en tanins o de peduncle vermell.

Hi ha diverses seleccions massals locals. La majoria d’elles porten el nom del lloc d’on es van obtenir com Perdriel, Las Paredes, Las Compuertas, La Consulta, Lunlunta, etc. i fins i tot algunes amb els noms de les empreses de les que es va extreure el material.

Les seleccions clonals

S’anomena selecció clonal a aquella població on els individus provenen de la multiplicació agàmica –de parts vegetatives, borrons, estaques, etc.–, d’una planta o planta mare. És a dir, tots els individus són exactament iguals o contenen idèntica càrrega genètica.

Hauríem de dividir les seleccions clonals en les importades o franceses i les locals.

Les seleccions clonals franceses

Van ser les que van arribar primer al nostre país i al seu torn hauríem de dividir-les en tres generacions.

La selecció clonal a França va començar durant la postguerra, desenvolupada i fiscalitzada per l’ENTAV, sent l’objectiu principal el d’aconseguir vinyes més homogènies, amb bona productivitat i potser el més important, aconseguir una selecció sanitària, sense molts dels virus que afecten aquest cultiu.

Els primers clons de França van ser importats els anys 1989-90. Efectivament, en aquest moment, vaig començar amb la importació de material clonal des d’un viver de França. L’objectiu d’aquella importació estava lluny del Malbec, ja que en primer lloc buscava bons clons de varietats com pinot noir de Borgonya i Champagne, ja que són molt diferents pel que fa a la seva fertilitat i productivitat, qualitat dels seus vins i fins i tot des del punt de vista morfològic.

També chardonnay de Borgonya, merlot, cabernet sauvignon, riesling, etc. Algunes varietats de taula com red globe, així com varietats que vaig considerar important conrear al nostre país com petit verdot, viognier i cabernet franc. En segon lloc, buscava aconseguir plantes que estiguessin empeltades sobre peus americans o portaempelts resistents a la fil·loxera i als nematodes, ja havíem començat a plantar vinyes amb reg per degoteig i amb això es feia més dubtós el control de les esmentades plagues per part del reg tradicional.

Els clons francesos de Malbec podrien dividir-se en tres etapes o generacions. Els de la primera generació (seleccionats entre 1971-1973), procedents majoritàriament del Departament de Lot (Cahors) entre els quals destaquen els 46, 42, 594. Els de segona generació procedents del Lot i també de Gironde, des del 1978 on apareixen alguns clons més qualitatius com el 595 i, finalment, els de tercera generació, el 1061 de 2001, i els clons aconseguits després de 2009 entre els que destaquen el 1127 i el 1128. Aquests dos últims seleccionats per la seva qualitat enològica i aparentment de gran tipicitat varietal.

En aquell moment, es va importar només el clon 46 ja que, dels que estaven disponibles, era considerat com un dels millors pel que feia a la qualitat. Però en el nostre mitjà es va mostrar sempre molt productiu. Els clons més moderns o d’última generació no han arribat al nostre país.

Els clons de Malbec realitzats a Argentina

A partir dels anys 90, l’INTA va realitzar una selecció clonal amb objectius productius i també sanitaris. D’aquesta selecció es van aconseguir diversos clons, entre ells Mb 9 INTA, Mb 12 INTA, Mb 18 INTA i Mb 27 INTA que van arribar a l’etapa de multiplicació el 2011, però que no s’aconsegueixen en els vivers en forma comercial.

També el viver Mercier de Mendoza va desenvolupar una selecció clonal. Com a resultat, es van obtenir a partir del 2010 clons com els 136, 501, 505, 506 i 713. Aquest últim és el que es pot aconseguir de forma comercial. Altres empreses van desenvolupar les seves seleccions clonals entre les que destaquen Catena i Tempus Alba.

En alguns casos, es refereix als clons, especialment els estrangers, com a cot, com si es tractés d’una varietat diferent del Malbec local o de seleccions d’Argentina. Això és un error ja que és la mateixa varietat. Així ho vaig poder reconfirmar aquesta setmana amb el reconegut ampelògraf francès Jean Michel Boursiquot –titular de la càtedra de Viticultura i del Màster en Viticultura & Enologia de l’École National Superieur d’Agronomie de Montpellier a França– qui em va confirmar que després de les anàlisis genètiques de les mostres preses els anys 1989, 2003 i 2014 de material local, el Malbec argentí i el cot francès són exactament el mateix cep, però va coincidir que igual que, en el cas del pinot noir, hi ha grans diferències entre les diferents seleccions i també els clons. No obstant això, és important destacar que la riquesa genètica del material local és enorme i més gran que la del seu lloc d’origen, ja que aquest Malbec va arribar a l’Argentina abans de la fil·loxera a França i la nostra població va arribar a ser 10 vegades més gran a l’Argentina. A França hi havia 4.800 ha a finals dels 70 contra 48.000 ha a Mendoza. El 2011 França arriba a 6.200 ha.

Què hauríem de fer amb el Malbec des del punt de vista de la selecció?

Des dels organismes especialitzats com INTA, Facultat d’Agronomia, etc. hauríem de continuar amb la selecció, ja que tant les tècniques, com el descobriment de noves poblacions i també els objectius de la selecció progressen i evolucionen. De tal manera, des de seleccions massals a clonals, hem de continuar. Es podrà aconseguir així material de millor productivitat o de millors característiques enològiques. Des d’aromes, qualitat i quantitat de polifenols, elegància o concentració, més o menys quantitat de sucres i acidesa, etc. Tant les noves zones de conreu, l’altitud, tipus de sòl i el canvi climàtic ens imposen necessitats diferents i per això requerirem de plantes diferents. Per això és fonamental continuar amb la investigació i l’obtenció de noves seleccions.

Com a productors, quin Malbec triar o plantar?

En primer lloc, hem de saber que el productor que decideix plantar una vinya s’enfronta a una inversió enorme i d’un retorn a llarg termini. Per això, haurà de tenir molt en compte l’objectiu de la vinya que vol plantar. És a dir, si és per produir raïm per a vins varietals de bon color, aromes afruitades i volum mitjà, o vins més exclusius, concentrats, intensos, etc. Tenir en compte el lloc, és a dir, zona, terres, qualitat i quantitat d’aigua de reg, sistema de reg, etc. Amb aquestes dades podrà decidir l’ús o no de portaempelts resistents a la fil·loxera i els nematodes –considero sempre un avantatge el seu ús, especialment quan es fa servir reg per degoteig, ja que les vinyes són més homogènies– i, finalment, decidir quina selecció de Malbec utilitzar.

Hem vist com, en moltes ocasions, erròniament es presta especial atenció a l’estructura de la vinya, és a dir, al sistema de conducció, fusta, filferros, sistemes de reg, etc. I després es trien plantes de qualitat mitjana a baixa o, el que és pitjor, es fa només referència a la varietat, però sense conèixer ni l’origen del material ni els seus qualitats enològiques. No n’hi ha prou amb saber que és Malbec, necessitem saber el seu potencial de producció i la qualitat dels vins que podrem obtenir.

Així, per vinyes situades a zones més baixes en altitud, de sòls més rics i profunds on es busqui obtenir produccions més importants en quantitat es pot recórrer a material de selecció clonal tant local com importat. Els productors en aquestes zones necessiten obtenir vinyes homogènies de bones característiques enològiques, però especialment bona productivitat o rendiment, ja que és l’única manera d’aconseguir la rendibilitat suficient. Sempre i si és possible, es recomana cultivar més d’un clon, però mai barrejats, és a dir a parcel·les diferents, ja que poden tenir diferents requeriments, èpoques de maduresa, aptituds agronòmiques i enològiques, etc. Cal destacar que, per sobre de certs rendiments elevats (més de 12 a 14.000 kg/Ha), els clons acostumen a tenir millors característiques que les seleccions massals.

Per a vinyes ubicades a zones de major altitud, sòls més pobres, pedregosos i especialment quan els objectius qualitatius són més grans i el vi obtingut podrà tenir més valor, hem d’apuntar a aquell material que ens asseguri les millors característiques enològiques, tant en color i aromes com en la quantitat i l’elegància dels seus tanins. En aquest cas, el més recomanable, després de decidir l’ús o no de portaempelts i d’ells el més adequat, és recórrer a seleccions massals locals reconegudes i de qualitat de vins comprovada. Aquí també és recomanable plantar més d’una selecció. Sempre i de ser possible a parcel·les separades.

Recordar que l’ús d’un portaempelt adequat ens assegura no tenir problemes davant de la fil·loxera i dels nematodes, no confereix un vigor excessiu, pot economitzar aigua i el més important ens permet obtenir vinyes més homogènies. També és important tenir en compte que, per aquestes vinyes, recórrer a densitats de plantació més elevades ens garanteix una millor qualitat i quantitat de raïm, ja que l’exploració de les arrels és més eficient en un volum de sòl determinat i cada planta produeix menor quantitat de raïm mantenint la productivitat per hectàrea.

Roberto de la Mota
A Roberto de la Mota li agrada fer broma sobre que va néixer en un celler, ja que la seva educació i formació enològica va començar molt abans que estudiés a la Universitat Nacional de Cuyo. Va donar els seus primers passos de la mà del seu pare, el més famós enòleg argentí Don Raúl de la Mota. Posteriorment, va cursar estudis de màsters d’enologia a l’École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, rebent el Diplome Nationale d’oenologue de France el 1989. Ha estat director d’una dels cellers més importants i prestigioses de l’Argentina i amb Mendel, està duent a terme el somni del seu celler propi.

Hits: 93

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *