Avís legal

Avís legal

TITULAR DE LA WEB I DADES DE CONTACTE  

El present domini en Internet és titularitat de NEGOCIANTS, SLU (d'ara endavant, VILA VINITECA) amb CIF/NIF B60389731 i domicili a C/AGULLERS, 7 08003 BARCELONA (BARCELONA).  
NEGOCIANTS, SLU és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 26436, foli 0095, fulla B-103098, secció general Inscripció 1a.  
VILA VINITECA és una empresa composta per les diferents societats vinculades: NEGOCIANTS SLU, CALIDOSCOPI VINS FINS SLU, CALIDOSCOPI VINS SLU, CAN DEZ MAS SL, UVAS FELICES SLU, VINS RARS SL, PRESCRIPTORS SLU.  
Les presents condicions s'apliquen a totes les webs propietat de VILA VINITECA:   
www.vilaviniteca.es, www.outletdevinos.com, www.outletdevins.com, www.calidoscopi.es, www.elperroverde.es, www.lavinyadelsenyor.es i  www.canestruc.com .

La finalitat de la web és informativa i venda en línia.  

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:  

  • Per telèfon, en el número +34 937 777 017. 
  • Per correu electrònic, escrivint a  [email protected] //  [email protected]
  • Per escrit, dirigint-se a C/ AGULLERS 7, 08003 BARCELONA (BARCELONA).  

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquesta web per part dels clients de VILA VINITECA  i altres usuaris d'Internet. Pel sol ús d'aquesta web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d'ús. Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi atentament el contingut d'aquestes condicions d'ús si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s'ofereixen des de la web.  

VILA VINITECA es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d'accés a la web, així com els continguts en ella inclosos.

LIMITACIÓ I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

El contingut d'aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. Rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada en el seu nom de forma no autoritzada per ella, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts.  

L'usuari exonera de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d'aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzat per a la navegació.  

En el cas d'incloure enllaços a altres pàgines web, atès que VILA VINITECA no pot controlar els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l'accés i utilització d'aquests enllaços.  

VILA VINITECA no garanteix que els usuaris utilitzin la web de conformitat amb la llei, les presents condicions d'ús, la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent. En conseqüència, VILA VINITECA no es fa responsable per la utilització que els usuaris realitzin del contingut de la web que pugui suposar una infracció de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualssevol altres drets de tercers.  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquesta web –incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, la informació, dades, vídeos, continguts multimèdia, veus, imatges, fotografies, dissenys, signes distintius, logotips, text i/o gràfics, així com qualsevol altre contingut de la web es troba protegida per les lleis sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a  VILA VINITECA o, en el seu cas, VILA VINITECA gaudeix d'una llicència o autorització expressa per part dels titulars sobre aquests elements.  

VILA VINITECA atorga una llicència no exclusiva, no sub-llicenciable ni transferible als usuaris perquè utilitzin la web i els materials, informacions i continguts que s'allotgen en aquesta, que estan subjectes a la resta de termes inclosos en les presents condicions d'ús, així com a qualssevol altres termes que resultessin d'aplicació i a la normativa aplicable. L'usuari reconeix que l'ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.  

Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s'abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.  

Els usuaris reconeixen i accepten que la utilització de la web no suposa la transmissió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d'autor, marques, dissenys o altres drets sobre la web; així com tampoc constitueix cap autorització per a la creació de desenvolupaments derivats de la web, excepte per la llicència d'ús limitada que es concedeix als usuaris per al seu ús de la web en els termes previstos en aquesta clàusula.  

Els dominis titularitat de VILA VINITECA (www.vilaviniteca.es, www.outletdevinos.com, www.outletdevins.com, www.calidoscopi.es, www.elperroverde.es, www.lavinyadelsenyor.es  i www.canestruc.com) no poden ser utilitzats, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis ni de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de VILA VINITECA i empreses vinculades.  

ÚS INCORRECTE  

Els usuaris es comprometen a no fer un mal ús de la web, així com a no utilitzar-la ni distribuir informació a través de la mateixa per a:  

  1. Activitats contràries a la legislació aplicable, a les presents condicions d'ús, a la moral, els bons costums o a l'ordre públic establert, o amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives dels drets i interessos de VILA VINITECA o de tercers. En particular, els drets d'autor, els noms o les marques registrades, els noms de domini, així com els drets de privacitat.  
  2. Utilitzar la web o una part d'ella en altres llocs web privats o comercials, així com fer un ús comercial de la web o qualsevol dels seus materials; o establir enllaços o enllaços a la web ni a cap dels seus continguts (excepte autorització expressa i per escrit de VILA VINITECA).  
  3. Alterar, copiar, modificar, descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar la web o els seus continguts.  
  4. Transmetre un virus o un altre component nociu que perjudiqui, limiti o danyi la web o qualsevol xarxa connectada o que interfereixi amb l'ús i gaudi de la web per altres usuaris.  
  5. Divulgar, extreure, reutilitzar, reexpedir o utilitzar de qualsevol forma, totalment o parcialment, en qualsevol mitjà o suport, qualsevol de les dades o elements de la web pertanyents a VILA VINITECA sense el seu consentiment previ i exprés per escrit.  

VILA VINITECA es reserva el dret a bloquejar l'accés a uns certs serveis de la web a qualsevol dels usuaris que infringeixi les presents condicions d'ús, els drets de tercers o la legislació aplicable i, en particular, els compromisos estipulats en la present clàusula. VILA VINITECA conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li enfront dels usuaris, especialment els referents a l'inici de procediments penals o civils.  

POLÍTICA PER A ENLLAÇAR AMB AQUESTA WEB  

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquesta web, haurà de sol·licitar a VILA VINITECA autorització prèvia a la realització de l'enllaç i per escrit. 

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d'inici de la web. L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'usuari a la pròpia direcció abastant completament l'extensió de la pantalla de la pàgina que conté l'enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de VILA VINITECA, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la web de VILA VINITECA, incloure-la com a part del seu web o dins d'un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.  

No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d'aquesta web o els serveis que en ella s'ofereixen.  

L'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a VILA VINITECA.  

Sota cap circumstància, VILA VINITECA  serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en aquestes.  

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La utilització d'aquesta web i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari conforme a la nostra política de privacitat, incloent-hi la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica.  

Llegeixi detingudament la nostra política de privacitat  per a conèixer com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament.  

COOKIES  

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitat adaptada als interessos de l'usuari.  

Llegeixi detingudament la nostra política de cookies per a conèixer els tipus de cookies emprats, i com bloquejar-les i esborrar-les en el seu navegador.

CANAL ÈTIC

Vila Viniteca ha implementat un canal ètic perquè els seus clients, empleats i proveïdors puguin comunicar infraccions de la legalitat vigent o de les polítiques de la nostra empresa, de manera segura i confidencial.

PREVALENÇA DE LA VERSIÓ ESPANYOLA  

En cas que es tradueixi aquest avís legal a altres idiomes, quan hi hagi discrepància, la versió espanyola prevaldrà.  

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE 

El present Avís Legal, així com les relacions entre VILA VINITECA i els usuaris, es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona excepte en el cas de consumidors i usuaris que s'aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.

 
Verifica la teva edat per a gaudir dels vins i referències gurmet més exclusives