Condicions generals

Condicions Generals

1. ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT   

Les presents Condicions regulen la relació jurídica derivada dels processos de compra formalitzats pels usuaris a través de la pàgina web deVilaviniteca.es. En realitzar una compra a través de la pàgina web, els usuaris accepten expressament l'adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions. Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractació, l'usuari declara:  

 1. Que és una persona major d'edat amb capacitat per a contractar
 2. Que Vilaviniteca.es li ha proporcionat un exemplar complet de les Condicions Generals aplicables de conformitat amb el que es disposa més endavant.
 3. Que ha llegit, entén i comprèn en tota la seva extensió les Condicions Generals. 
 4. Que consent lliurement el contingut íntegre de les presents Condicions Generals de contractació i assumeix totes les obligacions disposades en el present document.

L'usuari tindrà accés a les Condicions Generals de contractació, sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de compra de productes, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador. I una vegada l'usuari contracti un producte, rebrà via correu electrònic la confirmació dels productes contractats juntament amb les Condicions Generals que regeixen la relació contractual. Amb la contractació de qualsevol producte, l'usuari accepta expressament que les còpies i confirmacions que exigeix notificar l'article 99.2 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, li siguin notificades via correu electrònic.  

 

Les Condicions Generals es completaran amb qualsevol altre text legal que pugui resultar d'aplicació a la contractació realitzada, així com amb la Política de Privacitat aplicable als tractaments de dades personals realitzades per Vilaviniteca.es, que haurà de ser igualment acceptada pel client de conformitat amb els procediments establerts en el propi text.  

Les presents Condicions Generals estaran permanentment accessibles en la pàgina web Vilaviniteca.es perquè el client pugui consultar-les i revisar-les en tot moment, així com descarregar-les i imprimir-les.  

 

Vilaviniteca.es es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals.  

En el cas que el client tingui algun dubte en relació amb les Condicions Generals, pot posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client de Vilaviniteca.es a través de les següents dades de contacte: [email protected]  

2. NATURALESA DEL CONTRACTE   

Mitjançant aquest contracte Vilaviniteca.es  (NEGOCIANTS, S.L.U, amb domicili social a Barcelona, c/ Agullers 7, i NIF B-60389731) ven al client (qualsevol persona física o jurídica amb la qual Vilaviniteca.es subscrigui qualsevol contracte de compravenda de la seva pàgina web) i aquest compra a Vilaviniteca.es, el producte especificat en la factura/albarà/demanat. S'entén per “contracte” l'operació de compravenda que s'instrumenta mitjançant aquest document. S'entén per “producte” la mercaderia objecte de compra.  . 

3. PROCEDIMENT DE COMPRA  

El procés de compra és molt senzill, tant si és la primera vegada que compra a la pàgina web com si ja ha comprat amb anterioritat. Disposa de dues opcions:  

 • Compra com a client registrat, iniciant sessió en el compte i recuperant dades anteriors.
 • Compra mitjançant registre, permetent al client realitzar la compra i registrar-se alhora, per a major comoditat en futures compres.  

El procediment de compra en la web és el següent:  

 1. Cistella de la compra: el client ha de triar el producte o servei desitjat, clicar sobre ell, i s'observarà una descripció detallada del producte i el preu. En pitjar al botó “afegir al carret”, el producte s'afegeix a la cistella de la compra.  
 2. Adreça de facturació/enviament: el client ha de seleccionar on s'enviaran els productes i quina adreça utilitzem per a emetre la factura, en el seu cas. 
 3. Mètode d'enviament: el client ha de triar de quina manera s'enviaran els productes. En aquest apartat s'observen possibles costos afegits d'enviament així com terminis aproximats.  
 4. Acceptació de les condicions: el pas previ a l'abonament de la comanda consisteix en l'acceptació de la política de privacitat i les presents condicions de contractació. 
 5. Mètode de pagament: el client ha de triar una forma de pagament i confirmar la comanda mitjançant l'abonament d'aquest.  

En finalitzar la comanda, se li enviarà un correu electrònic confirmant la recepció d'aquest, i especificant tots els detalls de la comanda, com per exemple, la forma de pagament triada, adreça d'enviament indicada. Si observés un error en l'adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-lo immediatament a [email protected] per a procedir a l'esmena de l'error.  

4. PREU  

Els preus dels nostres productes s'expressen en euros i inclouen l'Impost del Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte.  

 

Vilaviniteca.es es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en el qual es registri la comanda.  

5. DISPONIBILITAT  

Les nostres ofertes i preus són vàlids mentre s'exposin en el lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles.  

 

Ens reservem la possibilitat d'assignar un màxim d'ampolles de cada vi per client. Les assignacions es faran per rigorós ordre de recepció de comanda.  

 

Normalment, només oferim productes que tenim en estoc en el nostre magatzem logístic(no tots els productes estan disponibles a les nostres botigues). En el cas de no disposar de l'anyada sol·licitada, es podrà substituir per la posterior sempre que estigui disponible. Per als productes que no es trobin en els nostres magatzems, les nostres ofertes són vàlides amb la condició que existeixi disponibilitat per part dels nostres proveïdors. Dins d'aquest marc, es facilitaran indicacions sobre la disponibilitat dels productes en el moment en el qual es processi cada comanda.  

 

En el cas que un producte no estigui disponible i no pugui substituir-se després del processament d'una comanda, s'informarà el comprador per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda podent el mateix acceptar o cancel·lar la comanda. En qualsevol cas, el client rebrà la devolució de l'import parcial o complet en un termini màxim de 72h.  

6. PAGAMENT  

El pagament del producte s'efectuarà en línia amb targeta de crèdit VISA, MASTERCARD o AMEX amb una plataforma de pagament segur o mitjançant plataformes de pagament eWallet.  

En el moment en el qual premi el botó “ACCEPTAR” durant la confirmació de la comanda, el banc verifica la validesa del número de la seva targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de la compra.  

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifratge gràcies al protocol SSL.  

Així, Vilaviniteca.es garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, conforme al que s'estableix en la normativa aplicable de protecció de dades, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. De manera aleatòria, per a reforçar la seguretat i per a verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d'una comanda, l'empresa podrà sol·licitar al client dades complementàries (com a còpia del DNI o justificant de domicili de menys de tres mesos d'antiguitat) que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta. El document haurà de ser enviat en un termini de cinc dies hàbils, reservant-se Vilaviniteca.es el dret a efectuar el reemborsament d'aquesta comanda si no rep els documents sol·licitats o si aquests no són vàlids.  

Vilaviniteca.es  no té en cap cas accés a les seves dades bancàries ni les guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, haurà de facilitar-los de nou cada vegada que realitzi una nova transacció en la nostra pàgina web. D'aquesta manera obté una doble protecció contra abusos i fraus.  

Igualment, Vilaviniteca.es es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior. 

Vilaviniteca.es farà lliurament de la corresponent factura al client quan aquest així ho sol·liciti en emplenar les dades de contractació.  

7. LLIURAMENT  

Terminis de lliurament de la comanda: 

 • Enviaments a capitals de les Comunitats autònomes: 24h-48h laborables (pot variar a l’agost i desembre*)   
 • Enviaments a la resta de la península: 48h-72h laborables.
 • Enviaments a Ceuta, Melilla i Illes Canàries: consultar a [email protected]
 • Enviaments fora d’Espanya: consultar a  [email protected]

 No es realitzen lliuraments els dissabtes, diumenges i festius. 

* Durant els mesos d'agost i desembre el termini de lliurament pot ser superior a l’indicat en 2-3 dies laborables addicionals.  

Els productes s'envien a l'adreça indicada pel client durant la realització de la comanda. Amb la finalitat d'optimitzar el lliurament, convidem al comprador a indicar una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada els dies laborables de dilluns a divendres de 9:00 a 19:00 hores. El transportista podria utilitzar les seves dades de contacte per a comunicar l'estat de l'enviament per SMS o correu electrònic.  

En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per a rebre'l, li deixarà una nota fent constar l'intent de lliurament. Si us plau contacti amb l'agència de transport al més aviat possible a través del número de telèfon que trobarà en la nota, amb la finalitat d'acordar un nou lliurament.  

Si en aquest segon lliurament no hi hagués ningú per a rebre-ho, li deixarà una nota de nou fent constància del segon intent de lliurament. A partir de llavors, la seva comanda romandrà en l'oficina de l'agència de transport durant 15 dies. Després d'haver transcorregut aquests dies, la seva comanda serà retornada al nostre magatzem. 

Quan rebi el seu paquet ha de: 

 1. Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
 2. Assenyalar qualsevol anomalia en l'albarà de lliurament, fent constar les seves reserves i incloent la seva signatura.
 3. Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l'obre en la seva presència, però pot revisar la caixa des de l'exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepti la comanda. El nostre partner ens notificarà la incidència i automàticament farem un nou enviament sense cap cost per a vostè.

Pot consultar aquí les despeses de transport 

8. CANCEL·LACIONS, DEVOLUCIONS I DESISTIMENTS  

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en el qual l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació una vegada el paquet ja està enviat, es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies naturals a partir de la recepció del producte segons les especificacions que segueixen.  

 

Desistiment  

El consumidor i client tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals a comptar des de la recepció de la comanda sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent a les despeses de devolució, que seran de compte del consumidor, excepte en el cas que el producte hagi estat obert, manipulat o exposat a condicions inadequades. Podrà comunicar l'exercici del seu dret de desistiment mitjançant el nostre formulari adjunt (pot enviar-lo electrònicament o a la nostra adreça) o bé realitzar un altre tipus de declaració inequívoca en la qual assenyali la seva decisió de desistir del contracte, dins d'aquest termini a [email protected]i en aquest cas li recordem que la càrrega de la prova de l'exercici del dret de desistiment recaurà en el consumidor i client.  

 

En cas de desistiment per part seva, li retornarem els diners en el seu cas cobrats, sense cap cost addicional (exceptuant les despeses de lliurament) sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en la qual hàgim tingut coneixement de la seva decisió de desistiment del contracte. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns o fins que presenti una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

  

Transcorregut aquest termini sense haver comunicat la voluntat de desistiment, no s'admetrà cap canvi o devolució.  

 

No es podrà desistir del contracte en els següents suposats, entre altres (article 103 Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris): 

 

 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats. 
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa. 
 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.  

 

No es podrà exercir el dret de devolució quan existeixin indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades.  

 

En el cas que els productes objecte de devolució no estiguin protegits amb el seu embalatge original o l'embalatge en qüestió estigui deteriorat, danyat o presenti qualsevol defecte que impedeixi la seva venda posterior, el client haurà de satisfer el cost de l'embalatge corresponent.  

 

No es podrà acceptar cap paquet que manqui d'algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda).  

 

Una vegada que Vilaviniteca.es rebi el producte retornat, sempre que el producte es retorni en les mateixes condicions en les quals va ser lliurat al client per part de Vilaviniteca.es, enviarà el producte als seus tècnics i experts perquè es valori si el contingut del producte manté les seves característiques organolèptiques o si aquest s'ha vist compromès a causa d'una manipulació errònia del producte per part del client o fora dels fins ordinaris per als quals està destinat el producte. En el cas que es demostri que el producte ha sofert una disminució del seu valor a causa de les circumstàncies anteriors, el client serà responsable d'aquesta disminució de valor.  

 

La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per l'usuari.  

 

El cost de devolució serà assumit per l'usuari.  

 

Queden excloses d'aquest cas aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte o falta de conformitat del producte. En particular, si vostè contracta com a consumidor i usuari, li oferim garantia legal sobre els productes que comercialitzem a través de Vilaviniteca.es, en els termes legalment establerts, responent, per tant, per les faltes de conformitat que presentin els mateixos en el moment del seu lliurament. En tal cas,Vilaviniteca.eses compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o es reintegrarà l'import. També es farà càrrec, segons correspongui, de les despeses de devolució i posterior enviament.  

 

Per a fer efectiva una devolució posi's en contacte amb nosaltres al telèfon937 777 017 o enviant elformulari adjunt, degudament emplenat, en el correu electrònic[email protected]  L'usuari rebrà un correu electrònic acusant el rebut de la comunicació de devolució.  

 

No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.  

9. PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT

Vilaviniteca.es  compleix amb el que s'estableix en la normativa aplicable de protecció de dades, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per la qual cosa ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per a garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.  

Les dades personals del client obtinguts en el procés de contractació, així com les seves actualitzacions i quanta informació personal es derivi del contracte, seran tractats per Vilaviniteca.es  (Negociants, S.L.U, amb domicili social a Barcelona, c/Agullers, 7, i NIF B60389731) com a responsable del tractament. En el moment en el qual un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la seva forma de pagament són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per a les següents finalitats:  

 • Tramitar i gestionar la comanda realitzada pel client.  
 • Enviar comunicacions i informació sobre ofertes, productes i serveis de Vilaviniteca.es i les empreses del grup que puguin resultar d'interès als nostres clients, per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquestes comunicacions es podran enviar quan el client el consenti expressament o quan es tracti de comunicacions referents a productes o serveis de Vilaviniteca.es que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. Vilaviniteca.es informa el client que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic a [email protected]

La base jurídica per al tractament de les seves dades personals és el propi consentiment prestat pel client, l'execució de les presents Condicions Generals aplicables entre el client i Vilaviniteca.es, el compliment d'obligacions legals, i l'interès legítim de Vilaviniteca.es.  

Vilaviniteca.es  assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries.  

Vilaviniteca.es conservarà les seves dades personals mentre ostenti la condició de client o de client registrat en la web de Vilaviniteca.es, sent les dades personals conservades amb posterioritat a la terminació de la relació contractual degudament bloquejades durant el termini de temps necessari per a atendre les responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta.

 Vilaviniteca.es es compromet a no donar-los un altre ús que l'acordat i a no cedir-los ni vendre'ls a tercers aliens a les empreses del grup en cap concepte.  

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Vilaviniteca.es els canvis que es produeixin en aquestes.

La política de privacitat de Vilaviniteca.es garanteix a l'usuari en tot cas la possibilitat d'exercitar el seu dret d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les seves dades i oposició, notificant-lo a Vilaviniteca.es enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic [email protected], juntament amb una còpia del seu DNI o passaport o qualsevol altre document vàlid que acrediti la teva identitat. 

En qualsevol cas, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o l'autoritat de protecció de dades del seu país de residència. 

10. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 1. Obligacions de Vilaviniteca.es
  Vilaviniteca.es es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals: 
  Prestar amb les màximes garanties a l'usuari el servei sol·licitat per aquest conforme al que es disposa en les presents Condicions Generals de contractació, sense faltar a la bona fe contractual. 
  Informar expressament l'usuari de l'existència de les presents Condicions Generals amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació. 
  Informar l'usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels productes i serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin aplicable. 
  Posar a la disposició de l'usuari un exemplar del text de les Condicions Generals. 
 2. Obligacions de l'usuari 
  Per part seva, l'usuari es compromet a: 
  Dur a terme l'íntegre compliment del que s'estableix en les presents Condicions Generals dels productes oferts per Vilaviniteca.es, completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual. 
  Facilitar de manera correcta les dades bancàries sol·licitades per Vilaviniteca.es, pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació li eximeixi d'aquesta obligació. 
 3. Drets de l'usuari: 
  Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per a l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent. 
  Tot usuari té dret al fet que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l'establiment. 

11. PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS 

El període de validesa de les presents Condicions Generals serà el temps que romanguin publicades en la pàgina web i s'aplicaran als productes i serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles. 

 

En tot cas, Vilaviniteca.es es reserva el dret de modificar-les de manera unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en els quals l'usuari hagués canviat o modificat el producte o servei contractat, i en aquest cas resultaran d'aplicació les condicions vigents en el moment del canvi i/o modificació. 

12. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES 

Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad afectará tan sólo a dicha disposición o la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo en todo lo demás las Condiciones Generales

13. MARQUES REGISTRADES 

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de Vilaviniteca.es o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de www.vilaviniteca.es que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Vilaviniteca.es sense el permís escrit de Vilaviniteca.es o de la tercera empresa. 

14. ACCIONS JUDICIALS 

En el momento en que recibas tu paquete, debes:

 • Comprobar la conformidad de la mercancía recibida en el momento de la entrega.
 • Señalar cualquier anomalía en el albarán de entrega, haciendo constar tus reservas e incluyendo tu firma.

Los proveedores de transporte no permiten la devolución de la mercancía si la abres en su presencia, pero puedes revisar la caja desde el exterior. Si detectas que la caja está húmeda o mojada, no aceptes el pedido. Nuestro partner nos notificará la incidencia y automáticamente mandaremos un nuevo envío sin coste alguno para ti.

15. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA 

En compliment del que s'estableix en l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, en el cas que el comprador tingui la condició de consumidor, l'informem de l'existència d'una plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia posada a disposició per la Comissió Europea, disponible a  

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage  i a través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions. 

 

A més, en compliment del que s'estableix en l'article 14.2, l'informem que VILA VINITECA es troba adherit a ENTITAT/S DE RESOLUCIÓ ALTERNATIVA PER A RESOLDRE ELS LITIGIS. 

16. DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ. 

El contracte actual es regirà per la legislació espanyola que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució. Qualssevol controvèrsies derivades de la contractació de productes a través d'aquesta WEB seran sotmeses als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la Llei. 

 

Vilaviniteca.es és administrat per la societat: 

 

Negociants, S.L.U, amb domicili social a Barcelona, c/Agullers, 7, i NIF B60389731, inscrita en el registre mercantil de Barcelona, tom 26436, foli 95, fulla B-103098, inscripció 1a. 

 

Vilaviniteca.es 2023 ©Tots els Drets Reservats. 

Verifica la teva edat per a gaudir dels vins i referències gurmet més exclusives