Fes-te'n soci d'El Club

Fer-se soci/a és molt senzill. Només cal que empleneu el següent formulari de registre o truqueu al telèfon +34 937 777 017 i començareu a gaudir de la selecció de productes i de tots els avantatges d'El Club. ¡Benvingut a El Club!

Formulari de registre:

Personal information voluntarily facilitated to this website will be included in a data base and can used for commercial purposes. They will confidentially kept by Negociants S.L. (7 Agullers Street, 08003 Barcelona) in agreement with the law, Ley Orgánica 15/1999 from December 13th.
At any time you can ask us to consult, update, modify or cancel your personal information via email: [email protected].

Condicions generals

I. ADHESIÓ COM EL SOCI A EL CLUB
I.1 Requisits
Per ser soci/a d'El Club de Vila Viniteca només cal emplenar la sol·licitud d'adhesió acceptant la Política de Privacitat d'El Club, les Condicions Generals de Contractació, les Condicions Generals d'Adhesió a El Club i realitzar el primer enviament. Aquesta sol·licitud es pot realitzar en línia, telefònicament o imprimir i enviant una sol·licitud d'adhesió signada.

I.2 Edat
El Soci / declara que té l'edat mínima legal per al consum d'alcohol.

II. OPERATIVA SELECCIONES MENSUALES
II.1 Lots
La caixa estàndard dels vins seleccionats és la de 6 ampolles, amb preus totals per selecció compresos entre els 65 i els 99 € (IVA inclòs), excepte algun remesa especial.

II.2 Comunicacions i terminis
1. Mensualment, durant la segona quinzena del mes cada soci / a rebrà gratuïtament informació per correu electrònic, en la qual es detallen les característiques del vi seleccionat, la fitxa de tast i preu.
En tot cas, aquesta informació estarà disponible a Internet a la secció d'El Club a www.vilaviniteca.es a partir del dia un de cada mes.

2. El soci/a podrà avaluar durant dos setmanes, fins a la data que s'especifica en la comunicació que es rebrà juntament amb el Butlletí de Socis que rebrà al costat de la fitxa del vi del mes, si no desitja rebre la següent selecció. Caldrà que així ho comunique (per telèfon o correu electrònic a: [email protected]) abans de la citada data límit. La data límit de canvi de enviament serà sempre al voltant del dia 20 de cada mes, excepte en desembre que s'avançarà aproximadament una setmana.

3. Si una vegada passat aquest termini no s'ha rebut cap comunicació per part del soci, El Club entendrà que desitja rebre la selecció del mes. Igualment si el soci/a vol rebre més quantitat de la selecció del mes o canviar-la i/o repetir seleccions de mesos anteriors, n'hi haurà suficient amb comunicar-ho (per telèfon o correu electrònic a: [email protected]).

II.3 Enviament i càrrec en compte
Al llarg de la darrera setmana del mes, rebrà en el seu domicili el vi i es rebrà el rebut segons les seves instruccions de domiciliació de pagament.

II.4 Comandes mínimes
Per ser soci/a d'El Club Vila Viniteca és necessari realitzar un mínim de tres seleccions anuals.

II.5 Cobertura Geogràfica
La cobertura geogràfica del servei d'El Club Vila Viniteca és peninsular a les Illes Balears.

III. PREUS
El Club seleccionarà com "Selecció Mensual" els vins amb preu per selecció estigui entre els 65 i els 99 €. Tots els preus s'entenen amb IVA inclòs.

IV. DESPESAS D’ENVIAMENT
El cost del servei de lliurament és gratuït a la Península i Illes Balears.

V. PAGAMENT
V.1 Domiciliació

Qui sol·liciti la seva adhesió a El Club Vila Viniteca domiciliarà els pagaments de les seleccions que hagin triat en una compte bancària o en una targeta de crèdit o de deute.

V.2 Factura
El Soci / a que desitgi rebre factura de cada enviament, haureu d'especificar-lo sol·licitant la seva adhesió detallant el NIF. En el cas que no hagués estat especificat i desitjar rebre factura, bastarà amb que així ho sol·liciti al Servici d'Atenció al Socio d'El Club ([email protected]).

VI. INCIDÈNCIES I DEVOLUCIONS
En el cas d'incidències en el lliurament o el soci / a desitjar realitzar una devolució, el termini de notificació és de set dies a comptar des de la recepció del producte. Per això, haurà de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Soci d'El Club ([email protected]).

En el cas de desperfectes en el packaging, el soci / a pot no acceptar el enviament, comunicant al conductor que és rebuig, o acceptar-lo, indicant el defecte en el lliurament de lliurament i contactant amb Vila Viniteca sempre dins de les 24 hores següents.
En el cas de devolucions de productes defectuosos Vila Viniteca es farà càrrec dels mateixos i de les despeses de tramesa. Els costos de tramesa seran a càrrec del soci / a quan no corresponguin a productes defectuosos.

VII. PRESTADOR DEL SERVEI
La societat prestatària del servei és "Negociants, S.L.", amb domicili actual al carrer Agullers, 7 de Barcelona.

VIII. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades de caràcter personal referents als Membres del Club de Vila Vinítec que realitzin algun enviament, seran recollits en un fitxer de dades de caràcter personal propietat de "Negociants, SL", que garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb la LO 15/1999, el Titular queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades al fitxer automatitzat, i al tractament automatitzat dels mateixos, per a les finalitats de tramesa de comunicacions comercials, a fi d'adequar les nostres ofertes comercials a la seva particular perfil , així com complir amb les obligacions legals i contractuals assumides davant d'aquests clients. Els destinataris d'aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de Vila Viniteca. L'acceptació del Titular per poder tractar les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, sempre té caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre. La política de privacitat de Vila Viniteca li assegura, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, davant el Responsable del Fitxer, a la següent adreça: Negociants SL, Carrer Agullers , 7 08003 Barcelona.

IX. ATENCIÓ AL SOCI
Existeix un Servei d'Atenció als Socis als quals podran dirigir-se amb qualsevol consulta o incidència:
• per telèfon 937 777 017
• per correu electrònic a [email protected]

X. RESERVA D'ADMISSIÓ
Vila Viniteca es reserva el dret d'admissió a El Club i de prestació del servei.

XI. NOTIFICACIÓ CANVIS
Vila Viniteca es reserva el dret de realitzar canvis en les condicions generals de venda i funcionament d'El Club de Vinos. Qualsevol canvi ha de ser comunicat i exposat als socis amb 30 dies d'antelació.

XII. LEGISLACIÓ
El present contracte es regirà per la legislació del Regne d'Espanya.