Kistler
California
95472 Sebastopol. California.
Foundation year: 1978

 • Winery wines
  1. Kistler Trenton Roadhouse Chardonnay 2017

   €210.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,2

   €210.00
   €2,520.00
  2. Kistler Stone Flat Vineyard Chardonnay 2017

   €198.90

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,5

   €198.90
   €2,386.80
  3. Kistler Stone Flat Vineyard Chardonnay 2016

   €199.90

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €199.90
   €2,398.80
  4. Kistler McCrea Vineyard Chardonnay 2016

   €199.90

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €199.90
   €2,398.80
  5. Kistler Laguna Ridge Pinot Noir 2016

   €235.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Russian River / Type: Wine / Colour: Red / Grape: Pinot Noir / Alcoholic grade: 14,1

   €235.00
   €2,820.00
  6. Kistler Laguna Ridge Pinot Noir 2016 (Magnum)

   €530.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 1,5 l / Country: United States / Zone: California / Area: Russian River / Type: Wine / Colour: Red / Grape: Pinot Noir / Alcoholic grade: 14,1

   €530.00
   €6,360.00
  7. Kistler Stone Flat Vineyard Chardonnay 2015

   €230.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €230.00
   €2,760.00
  8. Kistler McCrea Vineyard Chardonnay 2015

   €230.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €230.00
   €2,760.00
  9. Kistler McCrea Vineyard Chardonnay 2014

   €230.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €230.00
   €1,380.00
  10. Kistler vineyard Pinot Noir 2013 (Magnum)

   €535.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 1,5 l / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: Red / Grape: Pinot Noir / Alcoholic grade: 14,1

   €535.00
  11. Kistler Stone Flat Vineyard Chardonnay 2013

   €230.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €230.00
   €2,760.00
  12. Kistler Dutton Ranch Chardonnay 2013

   €230.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Russian River / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €230.00
   €2,760.00
  13. Kistler McCrea Vineyard Chardonnay 2013

   €230.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €230.00
   €2,760.00
  14. Kistler Trenton Roadhouse Chardonnay 2012

   €230.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €230.00
  15. Kistler Hyde Vineyard Chardonnay 2012

   €245.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Carneros / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €245.00
  16. Kistler Durell Vineyard Chardonnay 2012

   €230.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €230.00
   €2,760.00
  17. Kistler McCrea Vineyard Chardonnay 2012

   €230.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €230.00
   €1,380.00
  18. Kistler Stone Flat Vineyard Chardonnay 2011

   €230.00

   Manufacturer: Kistler / Size: 75 cl / Country: United States / Zone: California / Area: Sonoma / Type: Wine / Colour: White / Grape: Chardonnay / Alcoholic grade: 14,1

   €230.00
   €2,760.00