Stolichnaya Elit (1,75L)

Stolichnaya Elit (1,75L)
  • Detalles
    • Elaborador: Stolichnaya
    • Zona: Rússia
    • País: Rusia
    • Grado alcohólico: 40